زبدةالاشعار

موضوع :فرقانی (محبی)

به لب رسید شها جانم از جفای فراق #حضرت_رقیه

زبانحال حضرت رقیه علیها سلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . مرحوم حاج محمد آقا #فرقانی_محبی تضمینی از غزل #حافظ_شیرازی . . به لب رسید شها جانم از جفای فراق فلک فکنده به زندان تنگنای فراق صبا کجاست رساند زناله...

هر آن باشیما دوشسه اگر سایه رحمت #عباسیه

زبانحال حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حاج محمد آقا فرقانی (محبی) . هر آن باشیما دوشسه اگر سایه رحمت بو طایر روحیم گتورر بال سعادت مین تاجدن افضلدی او بیر لطف و کرامت باشیم...

جام عشق یاریله سر مست و مخمورم باجی

زبانحال امام حسین علیه السلام در وقت وداع . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حاج محمد آقا فرقانی (محبی) . جام عشق یاریله سر مست و مخمورم باجی باشدان ال چکسم گنه عشقمده پرشورم باجی . . بسکه مست جام عشقم چکمیشم...

حق را به جهان مظهر و مرآت علی بود #حیدریه

مدح و غدیریه حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حاج محمدآقا فرقانی (محبی) . حق را به جهان مظهر و مرآت علی بود بر هستی حق , مدرک اثبات علی بود . آنکس که خدا را به جهان شمس نما کرد...

دسته بندی درختی