زبدةالاشعار

موضوع :فیروز جوانشیر

یا رسول الله بو گون قلب شریفون قان اولوب #صادقیه #فیروز_جوانشیر

در شهادت حضرت امام صادق (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … 4 سبک . فیروز جوانشیر (خادم) . یا رسول الله بو گون قلب شریفون قان اولوب صادق آل محمّد دینینه قربان اولوب . . ماسواده بیر وجودی...

حسینون سینه سینده داغ حسرت یا رسول الله #خروج_مدینه #فیروز_جوانشیر

خروج از مدینه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_اصغر_مه_انور … 7 سبک . مرحوم #فیروز_جوانشیر (خادم) . . حسینون سینه سینده داغ حسرت یا رسول الله گلوبدور ائتماقا تحصیل رخصت یا رسول الله . . ولیده گوندروب...

دسته بندی درختی