زبدةالاشعار

موضوع :قاسم نعمتی

این جاست خاک ری وَ ملقب به کربلاست

حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . قاسم نعمتی . این جاست خاک ری وَ ملقب به کربلاست خیلی گران تمام شده، مُلک خون بهاست هر گوشه زین دیار اگر هیئتی به پاست پشت قباله و سندش یک سر جداست ...

ری قبله گشته با حرم سیدالکریم

مدح حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . قاسم نعمتی . ری قبله گشته با حرم سیدالکریم عزت گرفته با قدم سیدالکریم . عقده گشای قبر خراب حسن شده صحن و سرای محترم سیدالکریم . عیسای شهر ما...

هجوم موجِ بلا را به چشم خود دیدم

آخرین شاهد کربلا … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . قاسم نعمتی . #فارسی . هجوم ِ موجِ بلا را به چشم خود دیدم غروبِ کرببلا را به چشم خود دیدم . به سر زنان پیِ عمه به روی تل رفتم ذبیحِ دشتِ منا را به چشم خود دیدم ...

دسته بندی درختی