زبدةالاشعار

موضوع :لاهوتی

بیا در کربلا محشر ببین کین گستری بنگر #حسینیه #لاهوتی

دشت عشق … … مرحوم ابوالقاسم لاهوتی … بیا در کربلا محشر ببین کین گستری بنگر نظر کن در حریم کبریا غارتگری بنگر فروشنده حسین و جنس هستی، مشتری یزدان بیا کالا ببین بایع نگه کن مشتری بنگر چنان مجنون شده لیلا که بگذشت از علی...

دسته بندی درختی