زبدةالاشعار

موضوع :متقی تبریزی

ای ئولن زهرا ننم تک پیکری نیلی رقیه #حضرت_رقیه #متقی_تبریزی

شهادت حضرت رقیه (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده . متقی تبریزی . . ای ئولن زهرا ننم تک پیکری نیلی رقیه لاله اکدی صورتونده هردگن سیلی رقیه لایلای ای مه پاره لایلای_ای ایاقی یاره لایلای...

رقیّه م ئولدی خرابه ده تشنه لب ئولن قارداش #حضرت_رقیه #متقی_تبریزی

زبانحال حضرت زینب (س) در شهادت حضرت رقیه (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_خداحافظ_ای_آنام_باجی … 3 سبک … شیرین سوزوم آیدین اولدوزوم … عم اوغلی چوخ گل سارالار … مشابه . متقی تبریزی . رقیّه م ئولدی خرابه...

دسته بندی درختی