زبدةالاشعار

دسته بندی :متن روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 7

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #الهادی_میلادیه #الهادی_شهادت #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . امام علی النقی (هادی) (ع) امام دهم شیعیان جهان است که در نیمه ذی حجه سال 212 ه. ق در شهر صریا...

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 6

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 6️⃣ شهادت . امام هادی (ع) بیست سال دور از وطن، در سامره تحت نظر بود و سرانجام آن حضرت در اواخر حکومت معتمد عباسی، بر اثر...

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 5

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 5️⃣ سفره شراب متوکّل . دشمنان به متوکل به دروغ گفتند: در منزل علی بن محمد (امام هادی) علیه السلام نامه ها و اسلحه از ناحیه...

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 4

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 4️⃣ امام هادی (ع) در زندانی مخوف و وحشتناک . ابوسلیمان از ابن اورمه نقل می کند در عصر خلافت متوکل به سامره رفتم، متوکل حضرت...

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 3

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 3️⃣ تبعید امام هادی به سامره . امام هادی در مدینه می زیست، و برنامه و روش زندگی او نشان می داد که نقطۀ مقابل حکومت متوکل...

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 2

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 2️⃣ دشمنی متوکّل با آل علی (ع) . متوکّل مردی بسیار خبیث و بدطینت بود و نسبت به آل علی (ع) دشمنی و کینه عمیق داشت، رنجها و...

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 1

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 1️⃣ اشاره ای مختصر . حضرت علی بن محمد معروف به امام هادی (ع) در روز 15ذیحجه سال 212 ه.ق در مدینه متولد شد و در سوم رجب سال...

دسته بندی درختی