زبدةالاشعار

موضوع :محبی مراغه ای

ای وجودی عالم خلقتده علّت فاطمه #فاطمیه

مدح و جلالت حضرت فاطمه سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج عطوف کتابچی ( مُحبّی مراغه ای) . ای وجودی عالم خلقتده علّت فاطمه ای اولان مسند نشین قرب عزّت فاطمه . اولماسیدون سن اگر ای افتخاربانوان...

ای رسول حی اعلا ای شه ملک تبارک #فاطمیه

میلادیه حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج عطوف کتابچی (محبی) . ای رسول حی اعلا ای شه ملک تبارک مقدم والای زهرا بر شما بادا مبارک . دخترصاحب جلالت حق عطا کرده برایت شمس از نورش خجالت بر شما بادا...

آچوب خلایقه حق باب رحمت و برکات #پیامبراسلام

مدح و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) #صلوات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج عطوف کتابچی ( مُحبّی مراغه ای) . آچوب خلایقه حق باب رحمت و برکات منوّر ایلدی دنیانی سرور عرصات گلوب مبشّر رحمت سنوبدی لات و منات ویروبدی...

سرزمین وحی بالد به عزّ و شوکتش #پیامبراسلام

مدح و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج عطوف کتابچی( مُحِبّی مراغه ای) . سرزمین وحی بالد به عزّ و شوکتش قدسیان کروبیان بوسند خاک مقدمش . شد تجلّا نور وی از دامن بنت وهب گشته اند جمله...

نقدر پر برکتدی جهاندا آل مناف #حیدریه

سلام صبحتان بخیر روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست ? نقدر پر برکتدی جهاندا آل مناف نقدر واردی علیده فضایل و اوصاف نقدر تیغ ویروب حق یولوندا روز مصاف نقدر واردی علی سینه سینده معلومات دیون مُحَمَّد و آل...

نقدر جلوه سی واردی بهشت زیبانون

نقدر جلوه سی واردی بهشت زیبانون
نقدر یپراقی واردی درخت طوبانون
نقدر واردی صفاسی قصورِ رضوانون
نقدر موج ویرار آب کوثر جنّات
دیون مُحَمَّد و آل مُحَمَّدَه #صلوات

نقدر نازل اولوب انبیالر ایچون آیات

سلام صبحتان بخیر روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست ?? نقدر نازل اولوب انبیالره آیات نقدر نقطه اولوب ثبتِ صفحۀ تورات نقدر طوریده موسایه حق دیوب کلمات نقدر لوحیده آیات ثبت ایدوب ثبّات دیون مُحَمَّد و آل...

نقدر صفحۀ سینانی نور ایدوب برّاق

سلام صبحتان بخیر روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست ?? نقدر صفحۀ سینانی نور ایدوب برّاق نقدر واردی آغاشلاردا شاخه و یپراق نقدر عالم امکاندا واردی داش توپراق نقدر عالم خلقتده خلق اولوب ذرّات دیون مُحَمَّد...

نقدر روز ازلدن گلوب یره باران

نقدر روز ازلدن گلوب یره باران
نقدر موج گوروب نوح اولاندا کشتیبان
نقدر روز بلاده فغان ایدوب طوفان
نقدر گودی دریالر ایچره وار قطرات
دیون مُحَمَّد و آل مُحَمَّدَه صلوات

نقدر عالم امکانیده نفس چَکولور

نقدر عالم امکانیده نفس چَکولور
نقدر باغ و زراعتده تخملر اَکولور
نقدر دهریده طوفان اولاندا یل اَسولور
نقدر واردی بو عالمده گلشن و باغات
دیون مُحَمَّد و آل مُحَمَّدَه صلوات

دسته بندی درختی