زبدةالاشعار

دسته بندی :محتشم کاشانی

السلام ای عالم اسرار رب‌العالمین

ترکیب بند در منقبت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم محتشم کاشانی . السلام ای عالم اسرار رب‌العالمین وارث علم پیمبر فارس میدان دین . السلام ای بارگاهت خلق‌را دارالسلام آستان رویت...

این زمین پربلا را نام دشت کربلاست

ورود کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محتشم کاشانی . این زمین پربلا را نام دشت کربلاست ای دل بی‌درد آه آسمان سوزت کجاست . این بیابان قتلگاه سید لب تشنه است ای زبان وقت فغان وی دیده هنگام بکاست . این فضا دارد...

دسته بندی درختی