زبدةالاشعار

موضوع :محسن کاویانی

دلخوشم با روزهای رفته و طوفانی ام #حیدریه #محسن_کاویانی

تقدیم به شاه مردان مولاناامیرالمومنین علی ابن ابیطالب(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️  .  🆔: @nohe_torki . محسن کاویانی . دلخوشم با روزهای رفته و طوفانی ام قصه ها دارد نگاهِ ابری و بارانی ام .  در خودم این روزها غرقم چنان گرداب...

دسته بندی درختی