زبدةالاشعار

موضوع :محمدتقی میرزایی

سرای فانیه کیم گلدی آخر اشگبار اولدی #پندیات #محمدتقی_میرزایی

عبرت نامه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد تقی میرزایی . سرای فانیه کیم گلدی آخر اشگبار اولدی بلادن قان اولوب قلبی ئولونجه دلفکاراولدی . تامل ایلسه انسان جهان عبرتدی سرتاسر تغافل ایلین هاردا گوروبسن هوشیار...

دسته بندی درختی