زبدةالاشعار

موضوع :محمد فردوسی

وارث حیدر کرّار منم

دیده ام تشنگی اصغر را … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . محمد فردوسی . وارث حیدر کرّار منم باعث خواری کفار منم . خطبه ام مثل علی غوغا کرد کوفیان را همگی رسوا کرد . تیغ برّانِ سخن در دستم از تبار علویّون هستم . من...

دستم چرا به گوشه ی دامان نمی رسد #مهدیه

یا مهدی – بقیع . ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . محمد فردوسی دستم چرا به گوشه ی دامان نمی رسد؟! پایم چرا به خیمه ی جانان نمی رسد؟! . در طول عمر، درد زیادی چشیده ام دردی به تلخی غم هجران نمی رسد . ناز طبیب، درد دلم را...

وقت جدایی من و ماه صیام شد #مناجات

وداع ماه مبارک رمضان – ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki – محمد فردوسی . وقت جدایی من و ماه صیام شد یعنی غروب طلعت این بار عام شد . دارد بساط ماه خدا جمع می شود آه درون سینه ی ما مستدام شد . توشه برای روز جزا برنداشتم...

دسته بندی درختی