زبدةالاشعار

موضوع:محمد فردوسی

وارث حیدر کرّار منم #سجادیه #محمد_فردوسی

دیده ام تشنگی اصغر را … . ✍️ زبده الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . محمد فردوسی . وارث حیدر کرّار منم باعث خواری کفار منم . خطبه ام مثل علی غوغا کرد کوفیان را همگی رسوا کرد . تیغ برّانِ سخن در دستم از تبار علویّونبیشتر

دستم چرا به گوشه ی دامان نمی رسد #مهدیه

یا مهدی – بقیع . ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . محمد فردوسی دستم چرا به گوشه ی دامان نمی رسد؟! پایم چرا به خیمه ی جانان نمی رسد؟! . در طول عمر، درد زیادی چشیده ام دردی به تلخی غم هجران نمی رسد . ناز طبیب، دردبیشتر

دسته بندی درختی