زبدةالاشعار

دسته بندی :محمد مبشری

وقت پرواز و هنگامه ی هجران شده

شهادت حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد مبشری . سبک :: یا امام زمان شیعه ده احساسه باخ . وقت پرواز و هنگامه ی هجران شده گوشه ی حجره ای فاطمه مهمان شده . اهل عالم همه غرق در زمزمه ...

می دهد مژده منادی ، که شده ایام شادی

مدح و میلادیه حضرت امام هادی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد مبشری . می دهد مژده منادی ، که شده ایام شادی زد قدم در عالم خاک آقامون حضرت هادی جهان شد در سرور شده وادی طور ز یمن مقدمت زمین شد پر ز...

ای تو زهر کینه ، شعله زدی به سینه

شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد مبشری . ای تو زهر کینه ، شعله زدی به سینه گشته مرغ جانم ، هم ناله با مدینه . ظلم دشمن دون پر از خون کرده تمام دل من زاین همه ستم ها شد اما...

تهنیت ای اهل عالم آمده مهری فروزان

میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . . . محمد مبشری . . . تهنیت ای اهل عالم آمده مهری فروزان کز فروغش آسمان ها و زمین گردیده رخشان عزیز مصطفی ، ز نسل کوثری چو جدت مرتضی ، به عالم سروری...

از ازل دل بر تو بستم ، از می جام تو مستم

میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد مبشری . از ازل دل بر تو بستم ، از می جام تو مستم ای امام مهربانم ، از محبان تو هستم . الا صاحب کرم به کویت نوکرم بود عمری شها غلام این درم ...

دسته بندی درختی