زبدةالاشعار

موضوع :محمد مبشری

وقت پرواز و هنگامه ی هجران شده #رضویه

شهادت حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد مبشری . سبک :: یا امام زمان شیعه ده احساسه باخ . وقت پرواز و هنگامه ی هجران شده گوشه ی حجره ای فاطمه مهمان شده . اهل عالم همه غرق در زمزمه ...

ای تو زهر کینه ، شعله زدی به سینه

شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد مبشری . ای تو زهر کینه ، شعله زدی به سینه گشته مرغ جانم ، هم ناله با مدینه . ظلم دشمن دون پر از خون کرده تمام دل من زاین همه ستم ها شد اما...

تهنیت ای اهل عالم آمده مهری فروزان #رضویه

میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . . . محمد مبشری . . . تهنیت ای اهل عالم آمده مهری فروزان کز فروغش آسمان ها و زمین گردیده رخشان عزیز مصطفی ، ز نسل کوثری چو جدت مرتضی ، به عالم سروری...

دسته بندی درختی