زبدةالاشعار

موضوع :محمد مبشری

وقت پرواز و هنگامه ی هجران شده #رضویه

شهادت حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد مبشری . سبک :: یا امام زمان شیعه ده احساسه باخ . وقت پرواز و هنگامه ی هجران شده گوشه ی حجره ای فاطمه مهمان شده . اهل عالم همه غرق در زمزمه ...

تهنیت ای اهل عالم آمده مهری فروزان #رضویه

میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . . . محمد مبشری . . . تهنیت ای اهل عالم آمده مهری فروزان کز فروغش آسمان ها و زمین گردیده رخشان عزیز مصطفی ، ز نسل کوثری چو جدت مرتضی ، به عالم سروری...

دسته بندی درختی