زبدةالاشعار

موضوع :مختار وطن پرست

گوردی موسی یولدا بیر مرد شبان #پندیات #مختار_وطن_پرست

ماجرای موسی و شبان . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . گوردی موسی یولدا بیر مرد شبان ایلیوب بو سوزلری ورد زبان . ای منیم پرودگاریم هارداسان هارداسان ای تاجداریم هارداسان . هارداسان ای نِی ده کی ناییم...

ای منیم بختیمی قاره ایدن اوغلوم گوزون آچ #قاسمیه #مختار_وطن_پرست

زبانحال حضرت سریه (س) به حضرت قاسم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_یارالی_جان_یارالی … 4 سبک . مختار وطن پرست (نگین تبریزی) . ای منیم بختیمی قاره ایدن اوغلوم گوزون آچ ماتمینده باشما کول سپن اوغلوم گوزون...

دسته بندی درختی