زبدةالاشعار

موضوع :مشکوة تبریزی

جان مادر ز رخت نور خدا جلوه گر است

راه شام زبانحال حضرت لیلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم مشکوة تبریزی . جان مادر ز رخت نور خدا جلوه گر است بیند این نور هر آن دیده که صاحب نظر است . ای محمد رخ و حیدر دل و زهرا طینت که نبی جد و حسن عم و...

دریای فیضی گوردوله بیر گوهر آختارور #اکبریه

زبانحال سید الشهداء (ع) در بالین شاهزاده علی اکبر (ع) . ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم مشکوة . دریای فیضی گوردوله بیر گوهر آختارور یعنی حسین او چولده علی اکبر آختارور . گویا که رزمگاه اُحدده امیر بدر آسیمه سر...

دسته بندی درختی