زبدةالاشعار

موضوع :مهدی رستم زاده

زینبون ئولسون حسین سس ویر سسون قربانیم #غارت_خیام #مهدی_رستم_زاده

غارت خیام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … 4 سبک . مهدی رستم زاده خسروشاهی . زینبون ئولسون حسین سس ویر سسون قربانیم داده گل یاندی خیم تیز گلماقون خواهانیم . . تاپمیوب غارت حسین جان خیمه...

دسته بندی درختی