زبدةالاشعار

موضوع :مهدی فرقانی

دلم گرفته از این روزگار درد آلود

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مهدی فرقانی . دلم گرفته از این روزگار درد آلود ازاین کشاکش دوران،ازاین فرازُ فرود . کسی خبر ز دل زار کس نمی گیرد لعاب و رنگ عجیبی گرفته چرخ کبود . روا مباد یکی بسترش بود از...

اگرچه مدفن زهرا ز مصلحت مخفیست #حضرت_معصومه

خاک شفا بخش قم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مهدی فرقانی . اگرچه مدفن زهرا ز مصلحت مخفیست هزار شکر که زهرای دیگری داریم . کریمه ای که ز الطاف بی نهایت او دیار امن ز هر فتنه و شری داریم . ز لطف حضرت معصومه از...

ما اسیران غمیم و تا ابد غمخوار عشق – #حسینیه #مهدی_فرقانی

تقدیم به عاشقانِ حضرت عشق … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مهدی فرقانی . ما اسیران غمیم و تا ابد غمخوار عشق کن مدارا با اسیران غمت سالار عشق . از همان نوباوگی ما را چنین آموختند بی حسین ابن علی کامل نگردد کارعشق ...

ز جور و فتنه دنیای دون ملالی نیست #حیدریه

یا علی … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مهدی فرقانی . ز جور و فتنه دنیای دون ملالی نیست که نام حیدر کرار تکیه گاه من است . به جز سرای علی دولتی مرا نبود غلام درگه اویم خدا گواه من است . به روز حشر هم اندر دلم...

جوانی میرود از دستم و غافل ز سبحانم #مناجات #پندیات #مهدی_فرقانی

پندیات – مناجات … مهدی فرقانی … جوانی میرود از دستم و غافل ز سبحانم بهای این جوانی را خدا داند نمیدانم همی دانم که عمری را به دورازاوتبه کردم هزاران بار پیمان بستم و بشکست پیمانم چنان دربندگی سستم که یادش رفته از یادم...

دسته بندی درختی