زبدةالاشعار

دسته بندی :میرزا یحیی مدرس اصفهانی

شد عنان گیر دلم قصۀ ویرانه شام

آه مِنَ الشّام و حالاته . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . . مرحوم میرزا یحیی مدرس اصفهانی . . شد عنان گیر دلم قصۀ ویرانه شام وانچه با آل علی گشت بکاشانۀ شام از ازل کاش نمیگشت بنا خانۀ شام که بلا موج زنان گشت ز...

واعظی نیک سیر پاک گهر نادره گو

احوالات جوان نصرانی در واقعه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم میرزا یحیی مدرس اصفهانی . واعظی نیک سیر پاک گهر نادره گو گفت بر منبر و من بنده شنیدم از او . قصه غصه...

خیزید و دوای دل مجروح بیارید

در مدح و مصیبت موسی بن جعفر علیه السلام . ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم میرزا یحیی مدرس اصفهانی . خیزید و دوای دل مجروح بیارید در قالب بی روح خرد روح بیارید درکشتی طوفان بلا نوح بیارید چون راه نجاتم شده مفتوح...

دسته بندی درختی