زبدةالاشعار

موضوع :نادری

تار اولوب اگر شمس و الضحا واردی ماهلن کوکب آغلاما #حیدریه #نادری

زبانحال حضرت امیرالمومنین (ع) در لحظات وداع با حضرت زبنب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن … 8 سبک . مرحوم قدرت اله نادری میانجی . تار اولوب اگر شمس و الضحا واردی ماهلن کوکب آغلاما...

چوخداندی یثربده علی یاننام فراقونده #نادری

زبانحال حضرت صغری (س) در فراق حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم نادری . چوخداندی یثربده علی یاننام فراقونده حسرت گوزوم قارداش قالوب باغلی اطاقونده . . اولموش وطن غربت منه یوخ مونسیم قارداش...

دسته بندی درختی