زبدةالاشعار

موضوع :ناصر دوستی

کعبه یاریلدی ،کعبه ده اولدو ولادتین #حیدریه #ناصر_دوستی

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ناصر دوستی زنجانی . کعبه یاریلدی ،کعبه ده اولدو ولادتین مولود کعبه ،اولدو زبانزد سعادتین اوّل گون اولدو مکتب اسلامه بیعتین جانانه ،عاشقانه دی حقدن حمایتین کی غزوه...

دسته بندی درختی