زبدةالاشعار

دسته بندی :نیر تبریزی

چون قطار کوفه سوی شام شد

#ورود_شام #مجلس_یزید . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم نیّر تبریزی . چون قطار کوفه سوی شام شد طرفه شوری ز ازدحام عام شد . شد ز شهر شام برگردون نفیر چون ز احبار یهود اندر فطیر . دور گردون بسکه دشمن کام شد...

حسین جان!قلب گردون پر زنیرنگ است می نالم #مصیبی_تبریزی

کوچ از قتلگاه زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد علی مصیبی تبریزی تضمین شعر مرحوم نیّر تبریزی . حسین جان!قلب گردون پر زنیرنگ است می نالم خیال دشمنت مرهون این ننگ است می نالم سرت...

برادر بی تو در چشمم جهان تنگست مینالم

کوچ از کربلا – کوفه زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیّر . برادر بی تو در چشمم جهان تنگست مینالم فلک را بی سبب با من سر جنگست مینالم . بصید آشیان گم کرده...

بحرها آمد بلب خوشیده کف

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #بحرها بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . بحرها آمد بلب خوشیده کف کایدرخشان گوهر بحر شرف . حیرت اندر حیرت آمد زین عجب...

زعفر آمد با سپاه بیعدد

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #زعفر بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . زعفر آمد با سپاه بیعدد از گروه جنیان بهر مدد . گفت شاها بهر یاری آمدم نی که بهر...

پس فرشته نصرت از امر قدیر

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #فرشته_نصرت بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . پس فرشته نصرت از امر قدیر شد فرو از ذروۀ بالا بزیر . دید تنها تا جدار گاه...

شد فرشته ارض بسوی آسمان

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #فرشته_ابر بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . شد فرشته ارض بسوی آسمان که فرشته ابر باز آمد دمان . گفت کای باران رحمت را...

شد فرشتۀ آب و پیش آمد غمین

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #فرشته_زمین بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . شد فرشتۀ آب و پیش آمد غمین خاک بیزان بر سر افراشته زمین . گفت کای نازان...

شد فرشته باد بر مرکز نوان

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #فرشته_آب بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . شد فرشته باد بر مرکز نوان که فرشته آب شد سویش روان . گفت کای در بحر موسی را...

شد فرشته نار با صد دود آه

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #فرشته_باد بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . شد فرشته نار با صد دود آه که فرشته باد آمد با سپاه . گفت کای دارندۀ چرخ...

گفت شاها من فرشته آتشم

#فرشتگان_در_قتلگاه نزول #فرشته_آتش بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . گفت شاها من فرشته آتشم که سمندوار بر آتش خوشم . حکم کن این نائب رب النجوم...

جبرئیل آمد شتابان بر زمین

#فرشتگان_در_قتلگاه #جبرائیل_در_قتلگاه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . جبرئیل آمد شتابان بر زمین از فراز عرش رب العالمین . دید صحرائی سراسر لاله زار ارغوان در وی قطار اندر قطار . چهره...

دسته بندی درختی