زبدةالاشعار

دسته بندی :نیر تبریزی

در بحر شرف، گوهر یکدانه علیست

در بحر شرف، گوهر یکدانه علیست
بر مسند دین، امیر فرزانه علیست
در مکه ظهور کرد، تا بر همه کس
معلوم شود که صاحب خانه علیست
.
#نیر_تبریزی
#حیدریه_مدح
#حیدریه_میلادیه
#فارسی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

ای آن که حریم کعبه، کاشانه توست

ای آن که حریم کعبه، کاشانه توست
بطحا، صدف گوهر یکدانه توست
گر مولد تو به کعبه آمد چه عجب؟
ای نجل خلیل! خانه، خود خانه توست
.
#نیر_تبریزی
#حیدریه_مدح
#حیدریه_میلادیه
#فارسی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

آفرینش را چو فتح الباب شد

مست عشق – #عالم_ذر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #نیر_تبریزی . آفرینش را چو فتح الباب شد نور احمد مهر عالم تاب شد . رست از او نور امامان وفی شد بروج سیر آن نور صفی . پس برآمد نور پاک فاطمه آن مبارک...

چون قطار کوفه سوی شام شد

#ورود_شام #مجلس_یزید . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم نیّر تبریزی . چون قطار کوفه سوی شام شد طرفه شوری ز ازدحام عام شد . شد ز شهر شام برگردون نفیر چون ز احبار یهود اندر فطیر . دور گردون بسکه دشمن کام شد...

حسین جان!قلب گردون پر زنیرنگ است می نالم #مصیبی_تبریزی

کوچ از قتلگاه زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد علی مصیبی تبریزی تضمین شعر مرحوم نیّر تبریزی . حسین جان!قلب گردون پر زنیرنگ است می نالم خیال دشمنت مرهون این ننگ است می نالم سرت...

برادر بی تو در چشمم جهان تنگست مینالم

کوچ از کربلا – کوفه زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیّر . برادر بی تو در چشمم جهان تنگست مینالم فلک را بی سبب با من سر جنگست مینالم . بصید آشیان گم کرده...

بحرها آمد بلب خوشیده کف

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #بحرها بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . بحرها آمد بلب خوشیده کف کایدرخشان گوهر بحر شرف . حیرت اندر حیرت آمد زین عجب...

زعفر آمد با سپاه بیعدد

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #زعفر بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . زعفر آمد با سپاه بیعدد از گروه جنیان بهر مدد . گفت شاها بهر یاری آمدم نی که بهر...

پس فرشته نصرت از امر قدیر

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #فرشته_نصرت بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . پس فرشته نصرت از امر قدیر شد فرو از ذروۀ بالا بزیر . دید تنها تا جدار گاه...

شد فرشته ارض بسوی آسمان

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #فرشته_ابر بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . شد فرشته ارض بسوی آسمان که فرشته ابر باز آمد دمان . گفت کای باران رحمت را...

شد فرشتۀ آب و پیش آمد غمین

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #فرشته_زمین بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . شد فرشتۀ آب و پیش آمد غمین خاک بیزان بر سر افراشته زمین . گفت کای نازان...

شد فرشته باد بر مرکز نوان

#فرشتگان_در_قتلگاه آمدن #فرشته_آب بیاری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . شد فرشته باد بر مرکز نوان که فرشته آب شد سویش روان . گفت کای در بحر موسی را...

دسته بندی درختی