زبدةالاشعار

موضوع:هوشی تبریزی

صبرایله گلن بابان غمینده گلمه بیله آه و زاره زهرا #پیامبراسلام_هوشی_تبریزی

زبانحال حضرت رسول اکرم (ص) به حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غلامعلی باقری الهامی (هوشی تبریزی) . صبرایله گلن بابان غمینده گلمه بیله آه و زاره زهرا چکمه بیله آه توکمه گوزدن گوزیاشیوی گلبیشتر

ویروبلر زهرکین گل گور بونالانه حسین قارداش #حسنیه_هوشی_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسن (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . مرحوم غلامعلی باقری الهامی (هوشی تبریزی) . . ویروبلر زهرکین گل گور بونالانه حسین قارداش شرارظلمیله فلبیم دونوب قانه حسین قارداش گل ای اولان غم آشناسیبیشتر

ای گویول گل آه وزاره فخر ساجدینه آغلا #سجادیه #هوشی_تبریزی

درشهادت حضرت امام سجاد علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غلامعلی باقری الهامی (هوشی تبریزی) . ای گویول گل آه وزاره فخر ساجدینه آغلا زهرظلمیله ویرن جان زین العابدینه آغلا . چوخ جفایه بو جهاندابیشتر

چو دید آن سروبطحا تن صد چاک اکبر را #اکبریه #هوشی_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسين (ع) برسربالين حضرت علی اكبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غلامعلی باقری الهام (هوشی تبریزی) . . چو دید آن سروبطحا تن صد چاک اکبر را بخون آغشته سرتا پا بگفت ای تشنه قربانم علیبیشتر

علی آچ گوزلرون جانه گلوب لیلا آنان سنسیز #اکبریه #هوشی_تبریزی

زبانحال حضرت لیلی سلام الله علیها برسربالین حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غلامعلی باقری الهامی ( هوشی تبریزی ) . . علی آچ گوزلرون جانه گلوب لیلا آنان سنسیز نجه گورگوزیاشین گوزدنبیشتر

ای جسمی گل تک اولان قانیله احمر اوغول #اکبریه #هوشی_تبریزی

زبانحال حضرت لیلی سلام الله علیها برسربالین حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_آسمان_غمون مشابه . مرحوم غلامعلی باقری الهامی ( هوشی تبریزی ) . . ای جسمی گل تک اولان قانیله احمربیشتر

وارالیمده اوز آتامدان قتلیمه فرمان عموجان #قاسمیه #هوشی_تبریزی

اجازۀ میدان خواستن حضرت قاسم ابن حسن علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غلامعلی باقری الهام ( هوشی تبریزی) . وارالیمده اوز آتامدان قتلیمه فرمان عموجان سنده لطف ایله بو گون ویر رخصت میدان عموجانبیشتر

حسرتم دیداریوه قارداش حسین جان اوسته من #عباسیه #هوشی_تبریزی

استمدا حضرت ابولفضل علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . مرحوم غلامعلی باقری الهامی (هوشی تبریزی) . حسرتم دیداریوه قارداش حسین جان اوسته من گل یخیلدیم تپراقا دین اوسته قرآن اوسته من . دوتمادیم عمرومدهبیشتر

فراقوندا علی قارداش اولوبدور دیده تر صغرا #حضرت_صغری #هوشی_تبریزی

زبانحال حضرت صغرا (س) در فراق برادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غلامعلی باقری الهامی ( هوشی تبریزی ) . . فراقوندا علی قارداش اولوبدور دیده تر صغرا غم هجرونده روز و شب تو کر اشک بصر صغرا . . ئولونجهبیشتر

ای دوشن توپراقلاراوسته چاک چاک اعضاسی قارداش #عباسیه #هوشی_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسین (ع) در بالین حضرت ابولفضل (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . مرحوم غلامعلی باقری الهامی (هوشی تبریزی) . ای دوشن توپراقلاراوسته چاک چاک اعضاسی قارداش جان ویرن سواوسته عطشان کربلا سقاسیبیشتر

توکمه گوزیاشون عذاره ایلمه افغان اوغول یات #اصغریه #هوشی_تبریزی

زبانحال حضرت رباب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . مرحوم غلامعلی باقری الهامی (هوشی تبریزی) . توکمه گوزیاشون عذاره ایلمه افغان اوغول یات آغلاما جانیم اوآغلارگوزلره قربان اوغول یات . ای اولان دیدمده نوریم ویبیشتر

دسته بندی درختی