زبدةالاشعار

دسته بندی :واعظی هریسی

ای آنام نشانی بخت قاره زینب #حسنیه

شهادت حضرت امام حسن (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم واعظی هریسی . ای آنام نشانی بخت قاره زینب قارداشون ویرورجان ایله چاره زینب . (دردیله گوگل دولدی قاسمیم یتیم اولدی) ایله چاره زینب (2) . . . یاتما دور...

دسته بندی درختی