زبدةالاشعار

موضوع :وحیدی زنجانی

عمه جان ویران سراده گوهروالا منم من #حضرت_رقیه_شهادت #وحیدی_زنجانی

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . هادی وحیدی زنجانی . #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده . عمه جان ویران سراده گوهروالا منم من اکبرین زیباغزالی،مظهرزهرامنم من . بیرق عشق حسینی ورموشام ویران...

دسته بندی درختی