زبدةالاشعار

موضوع :وحید قاسمی

بالم شکسته، از پرم چیزی نگویم

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . وحید قاسمی . بالم شکسته، از پرم چیزی نگویم از کوچ پر درد سرم چیزی نگویم . طوفان سختی باغ مان را زیر و رو کرد از لاله های پرپرم چیزی نگویم . حق می دهم نشناسی ام؛ اما برادر...

آقا چه شد كه حج شما نیمه كاره ماند

خروج از مکه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . وحید قاسمی . آقا چه شد كه حج شما نیمه كاره ماند شب های شهر مكه چرا بی ستاره ماند . بار سفر مبند، دلم شور می زند گویا قیامت است، مَلك صور می زند . من خواب دیده ام، سرتان...

دسته بندی درختی