زبدةالاشعار

موضوع :وصال شیرازی

چون شام گشت، آل پیمبر، مقامشان

ورود شام – خرابه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمد شفیع ( وصال شیرازی ) . چون شام گشت، آل پیمبر، مقامشان از چاشت گاه کوفه بتر گشت، شامشان . از دُرد دَرد و زهر غم و شربت فراق کرد آن چه داشت،...

از کربلا به شام چو پیمود مرحله

راه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم وصال شیرازی . از کربلا به شام چو پیمود مرحله آن کاروان بی‌کس و بی‌زاد و راحله . زآن کشتگان، چو مرحله‌ای می‌شدند دور دوری ز صبر بود به هفتاد مرحله . چون عهد کوفیان،...

دردم، ز کودکی است که با روی هم چو ماه

حضرت عبداله ابن الحسن (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . وصال شیرازی . دردم، ز کودکی است که با روی هم چو ماه آمد برون، به یاری آن شاه بی سپاه . بی تاب چون دل از بر زینب فرار کرد آمد چو طفل اشک روان، در کنار شاه ...

دسته بندی درختی