زبدةالاشعار

موضوع :کمیل کاشانی

به نجف رساندم امشب دل درد آشنا را #حیدریه

علی ای همای … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج محمود شریفی ( کمیل کاشانی ) تضمین غزل زیبای استاد شهریار تبریزی . . به نجف رساندم امشب دل درد آشنا را که به خاکبوست آرم نفس شکسته پا را مدد از خدا گرفتم که بگویم...

دسته بندی درختی