زبدةالاشعار

موضوع :یوسف مهدیون (فگار)

یا مجیر و مستغاث و مستعان #مناجات #یوسف_فگار

مناجات . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج یوسف مهدیون (فگار) . یا مجیر و مستغاث و مستعان یا مدبّر لا یموت و لا مکان . ایزد بخشنده و منان توئی ذات سرمد خالق سبحان توئی . ماسوا سرگشته و حیران توست ما خلق...

دسته بندی درختی