زبدةالاشعار

موضوع :10 اسلم – غلام ترک

شرارِ آهیله حسین! دلِ جهانی داغلادون – #حسینیه #سیدبشیرحسینی_میانجی

نوحه غلام تُرکی (اسلم بن عمرو) ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . سید بشیر حسینی میانجی . شرارِ آهیله حسین! دلِ جهانی داغلادون علیّ اکبرون کیمی، غلام تُرکه آغلادون شهید کربلا حسین! – غریب نینوا حسین! حسین حسین، حسین...

دسته بندی درختی