زبدةالاشعار

دسته بندی :07 اصغریه

وای طاقتیمی الدن آلان اصغریم ای وای

زبانحال حضرت رباب (س) . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #غمکش . وای طاقتیمی الدن آلان اصغریم ای وای گل مثلی سوسوزدان سارالان اصغریم ای وای . . اصغر دئیرم گونده فغانه گلرم من گؤزیاشیمی بو پوزقون عذاره الرم من...

آغلاما علی ایلمه سینمی کباب اوغول #اصغریه

زبانحال خانم رباب در عطش حضرت علی اصغر ( ع ) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . کربلایی محمدرضاصادقی . آهنگ: این پیروزی خجسته باد این پیروزی . آغلاما علی ایلمه سینمی کباب اوغول اللری سویا چاتموری بو ایوی خراب اوغول...

کرب وبلا چولونده طوفاندی یامحمد – #اصغریه #مصیبی_تبریزی

رجز شهادت حضرت علی اصغر (ع) «بیرطفل شیرخواره اوخلاندی یامحمد» . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد علی مصیبی تبریزی . ((کرب وبلا چولونده طوفاندی یامحمد)) بیر طفل شیرخواره اوخلاندی یامحمد . یا خاتمُ النبیین پیغمبر...

آچوبدی کاتب غم دفتر مصیبت عجب #اصغریه

زبانحال حضرت رباب (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم #سیدحسن_روضه_خوانی تضمین شعر مرحوم #ذهنی_زاده . آچوبدی کاتب غم دفتر مصیبت عجب یازوبدی منشی گردون ملال و محنت عجب ربابی گتدی دیله بلبل شهادت عجب «اوغول...

اوغول مروت ایدوب قوم بی مروت عجب #اصغریه

شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حاج عبدالعظیم ذهنی زاده ( سائل ) . اوغول مروت ایدوب قوم بی مروت عجب گلوب ترحّمه بو رحمیسیز جماعت عجب . باخوب سَنه گلوب انصافسیزلر انصافه یانوب...

گتدی میدانه حسین آیت جانانی سوسوز #اصغریه

شهادت حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مژده اردبیلی . #سبک_یارالی_جان_یارالی ( 4 سبک) . گتدی میدانه حسین آیت جانانی سوسوز دشمنه وئردی نشان بیر قوزی قربانی سوسوز . داغیلوب لشکر ایمانی شه تشنه لبون...

عروج ایله گوزلیم مزر آسمانه گوزلدی #اصغریه

زبانحال امام حسین (ع) در شهادت حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم تقائی اردبیلی . عروج ایله گوزلیم مزر آسمانه گوزلدی پر آچ پرنده که پرواز عاشقانه گوزلدی . . سنون مرامون ازلدن ایله مقدسیدی بو...

دسته بندی درختی