زبدةالاشعار

موضوع :14 جون – غلام سیاه

یادیمه دوشدوقجا شور عاشرشهر الحرام #جون_غلام_سیاه #شانی_تبریزی

در حالات و شهادت غلام سیاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شانی تبریزی . یادیمه دوشدوقجا شور عاشر شهر الحرام سلب اولور طاقت تاپار بنیاد صبریم انهدام . روز عاشورا ایله بیر امتحان ویردی حسین بیر اوزی بولدی...

مرحباعشق حسین عالمی هشیار ائلیوب #بیدق_داری

غلام سیاه «شهادت جون غلام حضرت سیدالشهداعلیه السلام» . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود #بیدق_داری . مرحباعشق حسین عالمی هشیار ائلیوب جام دلداده لری شوقیله سرشار ائلیوب یول آچوب عاشقینه لایق ایثار ائلیوب...

ای صحبتی عزّت سوزی عزّت اوزی عزّت #عابد_تبریزی

غلام سیاه «شهادت جون غلام حضرت سیدالشهداعلیه السلام»  . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . مرحوم عابد تبریزی . ای صحبتی عزّت سوزی عزّت اوزی عزّت خاک حرمی جوهر اکسیر سیادت . . ای سنله میسّر هامویه عزّت و اعزاز اسمون کتب...

دسته بندی درختی