زبدةالاشعار

موضوع :11 حبیب ابن مظاهر

ای خداوند رئوف و مهربان #عباسیه #شانی_تبریزی

مناجات با حضرت رب الارباب #گریز و توسل به حضرت باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شأنی تبریزی . ای خداوند رئوف و مهربان طایر پربسته ام بی آشیان . ای اولان آگه رموز...

حبیبی یخیلار یره یتیش هرایه یا حسین #حبیب_ابن_مظاهر #ساعد_زنجانی

شهادت حضرت حبیب بن مظاهر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_تا_مشکتو_تو_آب _زدی #سبک_حسین_دوشوبدی_مقتله . مرتضی اسکندری(ساعد)زنجانی . حبیبی یخیلار یره یتیش هرایه یا حسین گل ایله چاره سیدی بو بینوایه یا حسین ...

بیله روایت ایدوبلر مفسرین خبر #حبیب_ابن_مظاهر #خائف_تبریزی

حالات حبیب بن مظاهر (ره) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم خائف تبریزی . بیله روایت ایدوبلر مفسرین خبر دیار کوفه ده ابن زیاد بد اختر . ایدوبدی ظلمیده طغیان اول جفا گستر تدارک ایتدی حسین جنگینه آغیر لشگر . بو...

ای سالان کرب و بلا ایچره منی یاده حبیب #نادری

حبیب ابن مظاهر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم نادری میانجی . ای سالان کرب و بلا ایچره منی یاده حبیب خوش گلوبسن منه بو دشتده امداده حبیب . . انتظاریم بوئیدی سن منه مهمان اولاسان ئوز ایاقونلا گلوب امته قربان...

نقش آلوب تا طلعتیم نقاش عالمگیریدن#حبیب_ابن_مظاهر #مصیبی_تبریزی

رجز و شهادت حبیب ابن مظاهر در روز عاشورا محمد علی مصیبی تبریزی نقش آلوب تا طلعتیم نقاش عالمگیریدن آلمیشام صهبای عشقی می فروش پیریدن من حبیبم ؛ تاجدار مشرقینون عاشقی غزوه لر شیری همان بدر و حنینون عاشقی سیز یزیدین پای...

دسته بندی درختی