زبدةالاشعار

دسته بندی :17 سعید بصری

اولسا هر باشدا اگر شور حسین و کربلا #تائب_تبریزی

حالات سعید بصری و عزم او به یاری امام حسین (ع)گریز به حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم تائب تبریزی . اولسا هر باشدا اگر شور حسین و کربلا گرم استقبال ائدر یوز وئرسه هر درد و بلا . باش و...

دسته بندی درختی