زبدةالاشعار

موضوع :02 مسلمیه

گلسن اماندور یا حسین ای عم اوغلی جان گلمه کوفیه #مسلمیه #صافی_تبریزی

زبانحال حضرت مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صافی تبریزی . گلسن اماندور یا حسین ای عم اوغلی جان گلمه کوفیه سنسن نجات عالمین ای عم اوغلی جان گلمه کوفیه . . ای یادگار مصطفی آرام جان قلبه صفا یوخ...

جانه گتوردی مسلمی دور زمانه یا حسین #مسلمیه #حسینی_زنجانی

زبانحال حضرت مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حسینی زنجانی . جانه گتوردی مسلمی دور زمانه یا حسین کوفه ده عمریمون گلی دوندی خزانه یا حسین . . چرخ ولایتون حسین یاره لی شاهبازیم کوی محبتون بوگون عاشق...

سویله حسینه ای صبا کرببلایه گلمسون #مسلمیه #خورشیدبانوناتوان

زبانحال حضرت مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . خورشید بانو ناتوان قفقازی . سویله حسینه ای صبا کرببلایه گلمسون گلسه دوشر بو شهریده درد و بلایه گلمسون . . سویله گینه گتورمسون کوفیه نازلی اکبری ظلمیله قانینه...

دسته بندی درختی