زبدةالاشعار

دسته بندی :قم

آسمان عفته خورشیدخاور قمدادی #حضرت_معصومه

زهرای دیگر قمدادی … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . روح الله رمضانی ( خاکی ) . آسمان عفته خورشیدخاور قمدادی زینب علیایه عصمتده برابر قمدادی . بانوان #قم گرک اولسون حیاده بی بدل طایر حجب و حیایه چون که شهپر...

دسته بندی درختی