زبدةالاشعار

موضوع :مدینه

مسکینه کرم خانه ی حقدن صِله گلدی #حضرت_ام_البنین #انور_اردبیلی

مشاهدات مرحوم حاج انور در مدینه ی منوّره . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . مسکینه کرم خانه ی حقدن صِله گلدی عشقون گل آچوب مزرعه سی حاصله گلدی زینب دیل آچان شهریده طبعیم دیله گلدی اون گون علی...

آمدم من ای مدینه بردر بانوی گل #عدلی_تبریزی

زائر شهر مدینه خطاب به شهر مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی ) . آمدم من ای مدینه بردر بانوی گل برمشامم مشک عنبر میرسد یا بوی گل . روز را دانی چرا روشن کند چون آفتاب آری آری چون...

دسته بندی درختی