زبدةالاشعار

دسته بندی :مدینه

آمدم من ای مدینه بردر بانوی گل

زائر شهر مدینه خطاب به شهر مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی ) . آمدم من ای مدینه بردر بانوی گل برمشامم مشک عنبر میرسد یا بوی گل . روز را دانی چرا روشن کند چون آفتاب آری آری چون...

شهر پیغبر دینه، قبر زهرا هاردادی

زائر شهر مدینه خطاب به شهر مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی ) . شهر پیغبر دینه، قبر زهرا هاردادی هاردا مخفی ایتموسن ،دخت طاها هاردادی . بازو پهلوسی سنان، درگهی اوددا یانان قلبی...

دسته بندی درختی