زبدةالاشعار

موضوع :نجف

ای حریم پاکی جنتدن گوزل شهر نجف #حیدریه #عدلی_تبریزی

خطاب به شهر نجف بار گاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام     حاج اصغرفرشچی ( عدلی تبریزی) ای حریم پاکی جنتدن گوزل شهر نجف خوابگاه مرتضی سن والی ملک شرف آلموسان آغوشیوه دریای علم و حکمتی ممکن اولمازدریانی احصاء...

دسته بندی درختی