زبدةالاشعار

موضوع :17 ربیع

ای سلطان ملک اصطفی #17ربیع #شایان_ارومیه

مدح و میلادیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم #فارسی_ترکی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی رحیم شایان . سبک :: ای ایران ای مرز پرگهر . ای سلطان ملک اصطفی ذات حقدن آدی مصطفی خورشید اسپهر معرفت کان...

ظاهر اولوندی اوندا که قدرت حی کردگار #17ربیع #امینی_خویی

مدح و میلادیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج رسول امینی خوئی . ظاهر اولوندی اوندا که قدرت حی کردگار بنیهٔ آفرینشه ال قاتوب آفریدگار لوح و قلم که ابتدا گلدی وجود هستیه...

دسته بندی درختی