زبدةالاشعار

موضوع :زینبیه

خداوندا چه دارد نام زینب #زینبیه #واقف_سرابی

مدح حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم واقف سرابی . خداوندا چه دارد نام زینب مزن سنگ جفا بر جام زینب . بغربت شد پرستار اسیران به محبس مادر ایتام ، زینب . پریشان زلف اكبر، قیدِ لیلی شکنج قید لیلی...

زینبم خونخواه عشقم #زینبیه #مصیبی_تبریزی

«دردوغم زینبی سیندیرانماز» . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_کوفه_را_ماتم_گرفته #سبک_کوچه_ها_را_غم_گرفته . محمد علی مصیبی تبریزی . سبک : ای علمدار دلاور … ای سپهسالار لشگر … کوفه را ماتم گرفته… . . زینبم...

سلام ما به زینبی که هست زینت علی #زینبیه #عبدالحسین_پیماندوست

در مدح حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عبدالحسین پیماندوست . سلام ما به زینبی که هست زینت علی سلام ما به زینبی که سَر بُوَد به هر ولی . دخت پیمبری که بُد سید و سر به انبیاء بر همه سید الوَری صاحب...

دسته بندی درختی