زبدةالاشعار

موضوع :برادر

دنیا بویونی دوتسا اگر ناله و ماتم

در وداع و مرگ برادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد رضا صادقی . دنیا بویونی دوتسا اگر ناله و ماتم قارداش ئولوموندن سورا بوکمز بئلی ، هئچ غم . قان آغلادا واردور یری ،گر لیل و نهاری قارداش ئولومی الدن آلار صبر...

دسته بندی درختی