زبدةالاشعار

دسته بندی :مادر

مُحَسّناتون او اندازه بیکراندی آنا

مقام مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . مُحَسّناتون او اندازه بیکراندی آنا قلَم مَدیحووَه عاجزدی ناتواندی آنا . زُلال سِیرَتوون، لایَزالی همّتوون همیشه آینه گردانی، کهکشاندی آنا . سَرَنده سن یره...

صفای خانه ام گل زمانه ام #بیدق_داری

درسوگ مادر #فارسی_ترکی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . #فارسی . صفای خانه ام گل زمانه ام دلم زغم شکسته مادر به سوگ تو نشسته مادر . اگرگلی بویم شمیم تو جویم به هرکجا نشانه داری غم تو مانده...

تو شعر ناب کتاب زمانه ای مادر

مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . تو شعر ناب کتاب زمانه ای مادر تو بهترین سخن جاودانه ای مادر . یگانگی است از خدا و می گویم پس از خدای یگانه یگانه ای مادر . بهار بی تو غم انگیزتر از...

آنام فلکده واردی چوخ عداوت #عدلی_تبریزی

در سوگ مادر یا پدر (1) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی) . آنام فلکده واردی چوخ عداوت گلشن پوزوبدی یوخ طراوت گل تک سنی پرپر ایدوبدی ویردی قلوبه چوخ جراحت . آنام آنام آنام آنام وای...

دلم گرفته زخانه کجایی ای مادر

مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . علی شهودی . دلم گرفته زخانه کجایی ای مادر که خانه بی تو ندارد صفایی ای مادر . چنان به دیدن روی تو آرزو مندم خدا کند که بخوابم بیایی ای مادر . هنوز چشم به راه توام که بازآیی گره...

ای روح پیکر من گمگشته گوهر من #بیدق_داری

در سوگ مادر دستگاه سه گاه درآهنگ تصنیف رسوای زمانه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . . ای روح پیکرمن گمگشته گوهر من کرده سفر ازبرمن ای مادرمن . شمع وپروانه ی من جان وجانانه ی من زیبا گل پرپرمن...

افسوس که آن مادر پر مهر و وفا رفت #بیدق_داری

در فراق مادر … حاج داود بیدق داری … افسوس که آن مادر پر مهر و وفا رفت بارفتن او روشنی از دیدۀ ما رفت ازقافلۀ مانده دراین وادی اسرار او بار سفر بست وبه دیدار خدا رفت درحیرتم از او که سرآمد به وفا بود آهسته...

دسته بندی درختی