زبدةالاشعار

موضوع :مادر

شبانگاهان موج غصّه ی تو سینه را توفان میکند مادر #مادر #بیدق_داری

در فراق مادر #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . #سبک_شبانگاهان . #فارسی . شبانگاهان موج غصّه ی تو سینه را توفان میکند مادر خیال دیدار روی گُلت دیده راگریان میکند مادر چراغ شبهای این...

مُحَسّناتون او اندازه بیکراندی آنا

مقام مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . مُحَسّناتون او اندازه بیکراندی آنا قلَم مَدیحووَه عاجزدی ناتواندی آنا . زُلال سِیرَتوون، لایَزالی همّتوون همیشه آینه گردانی، کهکشاندی آنا . سَرَنده سن یره...

صفای خانه ام گل زمانه ام #بیدق_داری

درسوگ مادر #فارسی_ترکی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . #فارسی . صفای خانه ام گل زمانه ام دلم زغم شکسته مادر به سوگ تو نشسته مادر . اگرگلی بویم شمیم تو جویم به هرکجا نشانه داری غم تو مانده...

تو شعر ناب کتاب زمانه ای مادر

مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ژولیده نیشابوری . تو شعر ناب کتاب زمانه ای مادر تو بهترین سخن جاودانه ای مادر . یگانگی است از خدا و می گویم پس از خدای یگانه یگانه ای مادر . بهار بی تو غم انگیزتر از...

آنام فلکده واردی چوخ عداوت #عدلی_تبریزی

در سوگ مادر یا پدر (1) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی) . آنام فلکده واردی چوخ عداوت گلشن پوزوبدی یوخ طراوت گل تک سنی پرپر ایدوبدی ویردی قلوبه چوخ جراحت . آنام آنام آنام آنام وای … . ...

دلم گرفته زخانه کجایی ای مادر

مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . علی شهودی . دلم گرفته زخانه کجایی ای مادر که خانه بی تو ندارد صفایی ای مادر . چنان به دیدن روی تو آرزو مندم خدا کند که بخوابم بیایی ای مادر . هنوز چشم به راه توام که بازآیی گره...

ای روح پیکر من گمگشته گوهر من #بیدق_داری

در سوگ مادر دستگاه سه گاه درآهنگ تصنیف رسوای زمانه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . . ای روح پیکرمن گمگشته گوهر من کرده سفر ازبرمن ای مادرمن . شمع وپروانه ی من جان وجانانه ی من زیبا گل پرپرمن...

دسته بندی درختی