زبدةالاشعار

موضوع :پدر

ای کوه استوار و برازنده ی وقار

در مقام پدر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️  .   🆔: @nohe_torki   . هدایتی تبریزی .  ای کوه استوار و برازنده ی وقار غبطه برد به سطوت تو کوه استوار .  هستی ز بود و هست تو دارد شرافتی ای مایه ی امید و شرف , تاج افتخار .  حیران فلک...

ای شکوه و عزت عالم پدر #پدر #هدایت_تبریزی

در مقام پدر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #هدایت_تبریزی . ای شکوه و عزت عالم پدر رب اصغر حامی اعظم پدر . تاج و تخت و جاه و مال عالمی گر تو را بخشم کم آوردم پدر . بوسه گاه عشق ، دستان شماست با ارادت دست تو بوسم...

ای شکوه و عزت عالم پدر #پدر #هدایت_تبریزی

در مقام پدر ــ محمد هدایتی ــ ای شکوه و عزت عالم پدر رب اصغر حامی اعظم پدر تاج و تخت و جاه و مال عالمی گر تو را بخشم کم آوردم پدر بوسه گاه عشق ، دستان شماست با ارادت دست تو بوسم پدر کوه طوری سینه ات سینای من چون مدیحت...

دسته بندی درختی