زبدةالاشعار

موضوع :پدر

منّت سیز دایاقیم استکلی دوستوم

در مقام پدر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #هدایت_تبریزی . منّت سیز دایاقیم استکلی دوستوم عزّتیم , شهرتیم , شانیم سان آتا وارلقیم سندن دی سن سن هر زادیم سوموگوم , ایلیگیم , قانیم سان آتا . . . بوکمه قامتوی دوز...

ای پدر ، ای ملک هستی هست تو

در مقام پدر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #هدایت_تبریزی . ای پدر ، ای ملک هستی هست تو ای خدا را دست رحمت دست تو . هستی ام از هست تو آمد پدید ای فدای مهر و ناز شست تو . عالم ار پابست حسن دلبرند دلبرم ، هستم...

پدر ، ای هستی عشق ، هستم از تو

در مقام پدر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #هدایت_تبریزی . پدر ، ای هستی عشق ، هستم از تو قسم بر مهر بی غش مستم از تو . یداله فوق ایدیهم ید توست توانائی گرفته دستم از تو . خدا را مظهری ، کوه وقاری که بر تخت شرف...

ای شکوه و عزت عالم پدر

در مقام پدر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #هدایت_تبریزی . ای شکوه و عزت عالم پدر رب اصغر حامی اعظم پدر . تاج و تخت و جاه و مال عالمی گر تو را بخشم کم آوردم پدر . بوسه گاه عشق ، دستان شماست با ارادت دست تو بوسم...

گوهر کنز محبتدی بو یورقون آتالار #رمضانی_خاکی

آتالار … . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #رمضانی_خاکی . گوهر کنز محبتدی بو یورقون آتالار مشعل خانه ی الفتدی بو یورقون آتالار باشیمیزدان بولارین کسمه خدا سایه لرین بیزه دنیا بویی نعمتدی بو یورقون آتالار اورگه تاب...

یک جهان روح عطوفت در صفا دارد پدر

مقام والای پدر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی . یک جهان روح عطوفت در صفا دارد پدر عالمی بهر پسر مهر و وفا دارد پدر . مرغ اقبال و سعادتمندیت باشد به بام بر سرت تا سایه فرّ هما دارد پدر . سعی...

آنام فلکده واردی چوخ عداوت #عدلی_تبریزی

در سوگ مادر یا پدر (1) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی) . آنام فلکده واردی چوخ عداوت گلشن پوزوبدی یوخ طراوت گل تک سنی پرپر ایدوبدی ویردی قلوبه چوخ جراحت . آنام آنام آنام آنام وای … . ...

ای شکوه و عزت عالم پدر #پدر #هدایت_تبریزی

در مقام پدر ــ محمد هدایتی ــ ای شکوه و عزت عالم پدر رب اصغر حامی اعظم پدر تاج و تخت و جاه و مال عالمی گر تو را بخشم کم آوردم پدر بوسه گاه عشق ، دستان شماست با ارادت دست تو بوسم پدر کوه طوری سینه ات سینای من چون مدیحت...

دسته بندی درختی