زبدةالاشعار

دسته بندی :پدر

آنام فلکده واردی چوخ عداوت

در سوگ مادر یا پدر (1) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی) . آنام فلکده واردی چوخ عداوت گلشن پوزوبدی یوخ طراوت گل تک سنی پرپر ایدوبدی ویردی قلوبه چوخ جراحت . آنام آنام آنام آنام وای...

ای شکوه و عزت عالم پدر #هدایت_تبریزی

در مقام پدر ــ محمد هدایتی ــ ای شکوه و عزت عالم پدر رب اصغر حامی اعظم پدر تاج و تخت و جاه و مال عالمی گر تو را بخشم کم آوردم پدر بوسه گاه عشق ، دستان شماست با ارادت دست تو بوسم پدر کوه طوری سینه ات سینای من چون مدیحت...

دسته بندی درختی