زبدةالاشعار

موضوع :000 مناجات

ای خداوند رئوف و مهربان #عباسیه #شانی_تبریزی

مناجات با حضرت رب الارباب #گریز و توسل به حضرت باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شأنی تبریزی . ای خداوند رئوف و مهربان طایر پربسته ام بی آشیان . ای اولان آگه رموز...

عاشقان مدارج عالى #عرفه #لطیفیان

مناجات – عرفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علی اکبر لطیفیان . عاشقان مدارج عالى در عروجند با سبکبالى . از خداوند پر شدم دیشب تا مرا کرد از خودم خالی . دل دنیا گریز باید داشت معرفت نیست جنس بقالی . ذبح کردم...

لبیک که در دل عرفات است و منایم #عرفه #سازگار

یا مهدی – عرفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . غلامرضا سازگار . لبیک که در دل عرفات است و منایم لبیک که از خویش نمودند جدایم . لبیک که سر تا به قدم محو خدایم لبیک که امروز ندانم به کجایم . پرواز کنان زین قفس جسم...

اوفتادم دوش اندر فکر تن #مناجات #بنائی_یزدی

توحیدیه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . اوفتادم دوش اندر فکر تن من که هستم از کجا گویم سخن . من که میگویم منم من کیستم این تن و این دست و پا من نیستم . آنکه فرمان میدهد بردست کیست...

ای‌‏ ماه‏ خدا‌‏ رو‌‏ به‌‌‏ نهانیّ‌‏ و‏نهانی #مناجات #سیدی_زنجانی

وداع با ماه مبارک رمضان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید باقر سادات پور . ای‌‏ ماه‏ خدا‌‏ رو‌‏ به‌‌‏ نهانیّ‌‏ و‏نهانی هجر‌‏ تو‌‏ بُوَد‌‌‏ داغ‌‌‌‏ گرانیّ‌‏ و‏گرانی . چون‏ شهرخدا‏ شهر‏ پُر‏ از‏ رمزو‌‏ رموز‏ است...

مرا از دورِ خود دورم مدار، ای حضرت داور #مناجات #محمود_ژولیده

یارب ادرکنی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج #محمود_ژولیده . مرا از دورِ خود دورم مدار، ای حضرت داور که من با خود کشیدم نقشه ها، از ماهِ پیغمبر . بمن حبِ علی دادی و من، قدرَش ندانستم نکردی باز محروم از ضیافت...

دسته بندی درختی