زبدةالاشعار

موضوع :تبلیغ

دومین کنگره شعر محرم

(ارسال شعر به دومین کنگره شعر محرم) مهلت ارسال آثار تا پنجم مهر تمدید شد ویژه استانهای شمالغرب کشور با حضور و دعوت از شعرای آئینی و ارزشی استانهای آذربایجان شرقی ، غربی ، اردبیل و زنجان آنچه برای دبیرخانه کنگره اهمیت...

دسته بندی درختی