زبدةالاشعار

موضوع:عالم ذر

بسر زین خدمت شاهانه تاج و افسری دارم #عالم_ذر #شامخ_تبریزی

عالم الست . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج یوسف شامخ تبریزی (سماورچی) . بسر زین خدمت شاهانه تاج و افسری دارم من ار پیرم ولی عشق جوانی بر سری دارم . غلام درگه شاهم غلام درگهم شاهان گدای شاهم و چون شهبیشتر

ای دل حقیقتله دوشون بیر خدا ندور #اکبریه #ذهنی_تبریزی

عالم ذر وداع حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذهنی تبریزی . ای دل حقیقتله دوشون بیر خدا ندور بیل صانع حقیقی ندور ماسوا ندور . باخ ماسوایه گور اثرات حقیقتی ایلر سنه حکایت اولان مدّعی ندور بیشتر

آفرینش را چو فتح الباب شد

مست عشق – #عالم_ذر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #نیر_تبریزی . آفرینش را چو فتح الباب شد نور احمد مهر عالم تاب شد . رست از او نور امامان وفی شد بروج سیر آن نور صفی . پس برآمد نور پاک فاطمه آن مبارکبیشتر

او کسلریکه حسینی سووَر بو عالمده – #حسینیه – #سعدی_زمان

عالم ذر معاهدۀ امام حسین (ع) با خداوند متعال در عالم ذر . ✍️زبدةالاشعار✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . او کسلریکه حسینی سووَر بو عالمده دوتار عزا هامی عمرین نه تک محرمده . خیالیله مُتَصوِّر دگول جلال حسینبیشتر

دسته بندی درختی