زبدةالاشعار

موضوع :عروسی مذهبی

بر اوج محبت علی اوجی نیست #حیدریه #فاطمیه

ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki ?? بر اوج محبت علی اوجی نیست در بحر بجز کرامتش موجی نیست در کل ممالک و مذاهب به جهان مانند علی و فاطمه زوجی نیست ?? #عروسی #حیدریه_ازدواج...

بر همه عالم ، تهنیت بادا #حیدریه #فاطمیه

ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . شاعر ؟؟ . بر همه عالم ، تهنیت بادا ، جشن پیوند ِ، حیدر و زهرا جشن پیوند دو نور داور است ، جشن وصل دو گل پیغمبر است جشن رحمت ، جشن نور است ، غم...

تو آسمون امشب باز مهمونیه #حیدریه #فاطمیه

ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . تو آسمون امشب باز مهمونیه گوش کنید که وقت خطبه خونیه فریاد میزنه جبریل امین مِی خونه شده معراج زمین لبخند لب داماد رو ببین وقت فراره غمه میون این...

اهل مدینه غرق شادی، چون شادمان باشد پیمبر #حیدریه #فاطمیه

ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . اسماعیل تقوایی . اهل مدینه غرق شادی، چون شادمان باشد پیمبر گویند تبریک فراوان، پیوسته بربابای کوثر . گردیده برپا جشن شادی، درصحنه عرش الهی ازبهر...

دسته بندی درختی