زبدةالاشعار

موضوع :مدافعان حرم

متکی دور خالق سبحانه ایران ملتی #وطن #منتظری_شریف_آباد

ایران ملتی … – ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki – محمد علی منتظری شریف ابادی – مُتَّکی دور خالق سبحانه ایران ملتی رتبه ی ایمانیده جانانه ایران ملتی – حاشَ لِله اوز ویره عُدوانه ایران ملتی قهرِله سیلی وُرار شیطانه ایران...

مابه دنیا باز اعلام خطر خواهیم کرد #وطن #مصیبی_تبریزی

«تقدیم به همه حماسه آفرینان ایران زمین» – ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki – محمد علی مصیبی تبریزی – مابه دنیا باز اعلام خطر خواهیم کرد آتشی ازشوروغیرت شعله ورخواهیم کرد – مابه لطف طاعت ازقرآن وعشق اهل بیت شیعه را بر...

دسته بندی درختی