زبدةالاشعار

دسته بندی :معلم

مسیحا نفس … #عدلی_تبریزی

مسیحا نفس … ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki بنام هستی بخش کاینات و خالق مهربان تو مسیحا نفسی عشق تو احیای من است سوختن از دل و جان زینت سودای من است تو به دم درس محبت به من آموخته ای زان سبب وصل تو در ذکر و تمنای من...

صفابخش دل و جانی معلم

در مقام معلم ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki مژدۀ اردبیلی صفابخش دل و جانی معلم به دل ها نورایمانی معلم چراغ افروزعلمی درطریقت تودرسلک رسولانی معلم بدین توصیف تو هرگزنشاید توشمع بزم عرفانی معلم فروزان اختر و تابنده...

معلّم چشم بینای منی تو

در مقام معلم ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki فیضی اردبیلی معلّم چشم بینای منی تو رسولِ طورِ سینای منی تو پر از دلگرمی وعشق وامیدی حقیقت بخش رؤیای منی تو جواب هر سؤالِ بی جوابی کلیدِ هر معمّای منی تو کدامین واژه را وصف...

فرهنگ و معرفتدی پیامی معلمین

در مقام معلم ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki اکبر قنبری تیکمه داش فرهنگ و معرفتدی پیامی معلمین منطقدی لحن طرز کلامی معلمین واضحدی بو طلانی عیار ائیلیر محک انسان گر انسان اولسا اولور برتراز ملک واجبدی حورمتی آتالار...

شهر درخواب فرو رفته و او بیدار است #بیدق_داری

در مقام معلم ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki حاج داود بیدق داری شهر درخواب فرو رفته و او بیدار است در دل عاشق او راز نهان بسیاراست با خودش در دل شب شور ونوائی دارد برلبش زمزمه ی عشق خدائی دارد گوئیا مست ،ولی زنده دلی...

کسی کو بر «بقا» آموخت اسرار الفبا را

در مقام معلم … ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki دکتر کاظم نظری بقا کسی کو بر «بقا» آموخت اسرار الفبا را به او بخشید روح سرخ ماهی های دریا را کسی در آستان بیکران بوعلی سینا نشانم داد با علم الیقین باغ تماشا را در این شب...

سنه منتدارام حیاتیم بویو

در مقام معلم ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki اکبر ستاری (قیزیل قلم) سنه منتدارام حیاتیم بویو آی منیم مهربان نازمعلمیم تنبل شاگردینم بیرده ازلدن منه الفبانی یاز معلمیم آی منیم مهربان نازمعلمیم ایشیقلی چراغ سان ظلمت...

ای منه ئورگه دن الف بانی

در مقام معلم   حاج علی اشرفی عین الدین ای منه ئورگه دن الف بانی اوخویوب یازماقا اولان بانی انبیایه زمانه ده مظهر حل ائدن هر چتین معمانی ای بئجردن ئورک قانیلان گل ابدیّت تاپان گلستانی اولان ایستکلی والدین مثلی ای محبّتلی...

ای معلم ای نماد آگهی

در مقام معلم رحیم شایان ای معلم ای نماد آگهی آسمان علم را همچون مهی نور علمت روشنای راه ما شور عشقت عزت ما، جاه ما پیشه ات چون پیشه پیغمبران ذهن و نطقت روشنایی بخش جان از تو رمز سادگی آموختیم عاشقی دلدادگی آموختیم قهر...

ای خدای عشق ، ای ام الکتاب

در مقام معلم     شاعر ؟؟؟ ای خدای عشق ، ای ام الکتاب ای معلم ، ای سراسر آفتاب تو به ما آموختن آموختی همچو شمع در بین ما میسوختی در پی سوز و گداز و سوختن فکر تو تنها بود آموختن تو خمینی را خمینی کرده ای طالقانی را سمائی...

ای جلوۀ الطاف خداوند معلم!

در مقام معلم     ابراهیم قبله آرباطان ای جلوۀ الطاف خداوند معلم! شیرین کلماتت همه از قند معلم! دستان کریم ات، همه دریای سخاوت لبهات شکرزیر و شکرخند، معلم چون شنبم صبحی و چو لبخند نسیمی ای کلمه به کلمه، همه تن پند معلم...

ای الیمدن دوتوب یازماق اورگدن #محمد_هوشمند

در مقام معلم     محمد هوشمند ای الیمدن دوتوب یازماق اورگدن شیرین باخیشلارا قربان، معلم یاشایشا آچان تازا پنجره آخار چایلار کیمی روان معلم سنسن منه هر بیر زادی اورگدن بیلمدیقیم سوزی آسان ایلین دیلیمده کی کلمه لره جان...

دسته بندی درختی