زبدةالاشعار

دسته بندی :نماز

دلا روح عبادت در نماز است

حقیقت نماز – ✍️ زبدة الاشعار ✍️ – ?: @nohe_torki – حاج جواد رسولی زنجانی – دلا روح عبادت در نماز است یقین لطف و عنایت در نماز است – نماز آیینه ی عرفان و تقواست کلید باب جنت در نماز است...

دسته بندی درختی