زبدةالاشعار

الیمده کی قلمون نی کیمی نواسی ندور #مجلس_یزید #شهاب_تبریزی

مجلس یزید علیه اللعنة . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شهاب تبریزی . الیمده کی قلمون نی کیمی نواسی ندور بولنمرم بو نوادن که مدعاسی ندور . باشین او قدر دواته ووروب دو نیم ایلیوب مداد تک آخوری قانی ماجراسی...

اگر یکتا پرست اولسا بشر غیر از خدا گورمز #حضرت_رقیه_شهادت #معروف_اهری

آمدن دختر یزید به خرابه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ابوالفضل عباسی معروفان . اگر یکتا پرست اولسا بشر غیر از خدا گورمز خدادن غیره باش اگمز غرورین زیر پا گورمز . گیدر دایم وقاریلن صراط مستقیم اوسته دیلیندن غیر...

حسین آدی گجه گوندوز دلیمده ازبردور #مجلس_یزید #علومی_تبریزی

وقایع مجلس یزید ملعون در شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . حسین آدی گجه گوندوز دلیمده ازبردور اولوم فدا بو آدا عرش و فرشه لنگردور . حسینه آغلارام عشقیله چون یقینیم دور سرشک دیده قیامتده در و...

دینی ایلیه ن احیا کربلاده زینبدور #مجلس_یزید #یحیوی_اردبیلی

مجلس یزید. ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . دینی ایلیه ن احیا کربلاده زینبدور متفق حسینیله هر بلاده زینبدور . . رسمدور عربلرده بانوان علیالر اوچ نقاب و معجردن صورته حجاب ایلر یوزده بُرقع و...

نئجه قان آغلاماز عالملر حسین محنتینه #ورود_شام #ذاکر_اردبیلی

ورود اهلبیت (ع) به شهر شام شوم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_یارالی_جان_یارالی … 4 سبک … بو نه عالمدی حسین … کربلا منتظر ماست … شهریاریمسن آقا … اکبریم گل گوزلرین قربانی (تک ضرب زنجیر) و … . . مرحوم ذاکر...

دسته بندی درختی