زبدةالاشعار

موضوع :27 اربعین

ای اسیر دنیای فتنه گر آغلاما باجی آغلا باجی #اربعین #انور_اردبیلی

اربعین ✔️ سوال و جواب . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن ( 8 سبک برای سینه زنی و زنجیر) . مرحوم انور اردبیلی . ✔️ زبانحال امام حسین (ع) . ای اسیر دنیای فتنه گر آغلاما باجی آغلا باجی...

شامیدن حسین غصه یورقونی قلبی یاره لی خونجگر باجون #اربعین #انور_اردبیلی

اربعین ✔️ سوال و جواب . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن ( 8 سبک برای سینه زنی و زنجیر) . مرحوم انور اردبیلی . ✔️ زبانحال حضرت زینب (س) . شامیدن حسین غصه یورقونی قلبی یاره لی خونجگر...

ای نهره باخوب جان ویرن عطشان آنام اوغلی #اربعین #سعدی_زمان

اربعین . ✍️زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سعدی زمان . ای نهره باخوب جان ویرن عطشان آنام اوغلی آواره باجون قبریوه قربان آنام اوغلی . قربان لبِ عطشانیوه زینب ، سو گتوردوم قارداش سنه گوز جامی لبالب ، سو گتوردوم . ...

زینبون گلدی پریشان یابن زهرایابن زهرا #اربعین #مصیبی_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبون_گلدی_پریشان با صدای جمال یاوری . محمد علی مصیبی تبریزی . زینبون گلدی پریشان یابن زهرایابن زهرا بوگوزل قبریوه قربان یابن زهرایابن زهرا . . باجیوام گلدیم ائدم من...

ای بخون خفته به دشت کربلا #اربعین #بیدق_داری

مثنوی اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری (داور) . ای بخون خفته به دشت کربلا زینبت برگشته از شام بلا . هر مسافر چون برآید کاروان ارمغانی آورد بر دوستان . شرمگین ای دوست جان زینب است جسم...

شاماتی تیره شام ایلدیم دود آهیله #اربعین #عابد_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عابد تبریزی . شاماتی تیره شام ایلدیم دود آهیله پوزدوم یزید شوکتنی فر و جاهیله . بیت الصنم ده نغمۀ توحید باشلادیم موجه فضای شام گلیب یا الاهیله . حکم حجابی ایلدی تنفیذ...

دسته بندی درختی